Trang chủ

|

Giới thiệu

Bộ luật Lao động năm 2019 là trang web do Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ – TB & XH) xây dựng nội dung và do Trung tâm Thông tin (Bộ LĐ – TB & XH) vận hành với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), bao gồm trong khuôn khổ dự án Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF).
Chuyên trang Bộ luật Lao động năm 2019 được xây dựng nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và chính thống về Bộ luật Lao động năm 2019, tạo điều kiện để người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về các quy định và những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 so với các Bộ luật Lao động trước đây.
Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành lần đầu tiên ngày 23/6/1994 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/1995. Sau 24 năm, Bộ luật Lao động đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ luật Lao động năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 với 17 chương, 220 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.